Đơn chế biến thủy sản, thực phẩm tại Nhật

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG NHẬT BẢN Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Quốc Phòng, có giấy phép chuyên doanh đưa người...

Đơn hàng giúp việc Đài Loan

THÔNG BÁO XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Tuyển khán hộ công gia đình đi làm việc tại Đài Loan Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng(GAET) – Bộ Quốc phòng là doanh nghiệp...

Đơn hàng xuất khẩu Đài Loan cho cặp vợ chồng

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng – Bộ Quốc Phòng là doanh nghiệp nhà nước, có giấy phép chuyên doanh đưa người lao động đi...

Đơn Hàng Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan 2018

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI ĐÀI LOAN Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng – Bộ Quốc Phòng là doanh nghiệp nhà nước, có giấy phép chuyên doanh đưa người...
- Advertisement -
Tư Vấn Online Du học & Xuất Khẩu Lao Động

Bài Viết Mới Nhất

Call Now